Oldtimer Festival 2015 Slavkov

    Vážení návštěvníci, sběratelé a příznivci historie,

    Dovolujeme si vás ubezpečit, že stejně jako v letech minulých, tak se i letos sejdeme v tradičním termínu na obvyklém místě u příležitosti konání XXIII. Oldtimer Festivalu, a to dne 25.června 2016, na zámku Austerlitz ve Slavkově u Brna Tentokrát již po 23.jsou  vám pořadatelé se svými partnery připraveni přinést nejeden nový zážitek či překvapení. Vyznavačům tradičních hodnot tohoto setkání pak, přátelskou atmosféru prožitou í s dobrými lidmi, kteří přijedou jen tak pobýt a zavzpomínat.
    Také za poslední rok, se přihodilo jistě mnoho nového, máme si co říci a také vzpomenout na ty, kteří již nikdy nepřijedou.
    Současně se srdečným pozváním, přijměte prosím také poděkování, které patří vám všem, vážení milovníci historie, kterým se za ta dlouhá léta stala účast na tomto setkání přirozenou součástí života a mezníkem mnoha událostí a pořadatelům bylo vždy ctí vás přivítat.
    Svou účastí a prezentací své práce napomáháte naplňovat hlavní myšlenky zakladatele Oldtimer Festivalu:
    "Neotřelou formou prezentovat a přiblížit historii a historickou techniku zejména nejmladší generaci ,ale  také všem ostatním příznivcům historie a to bez ohledu na rasu, přesvědčení, či klubovou příslušnost.
    Vážíme si účasti každého exponátu, který zde představují vyjímeční a technicky zdatní lidé, bez jejichž nekonečného a nezištného úsilí, by většina exponátů skončila v propadlišti dějin.
    Těšíme se společně s vámi na nezapomenutelné okamžiky.     

         Srdečně zvou pořadatelé a správa zámku Austerlitz, jakož i Město Slavkov u Brna

 
    Provozní informace:
    Účastníci s historickými vozidly se nepřihlašují předem, registrace probíhá tradičně na místě při příjezdu.
    Příjezd obsluhy 24.6, 16-22 hod,

    Pro účastníky 25.6. 05.00-11.00 hod.
    Ubytování si zajišťuje každý sám, dle dispozic na příslušných web.stránkách.

 plakát oldtimer festival

   "Abychom nezapomněli"

KAREL PISTORIUS – PIKA

pistorius1_web

Narozen 2. 6. 1935 Mařatice
Zemřel 13. 10. 2012 Vracov

Karel Pistorius přezdívaný mezi přáteli též Píka pochází z Mařatic – dnešní části Uherského Hradiště, kde také prožil své mládí v rodině
se svým o čtyři roky starším bratrem. Studoval v Uh. Hradišti, také na obchodní akademii, aby posléze absolvoval VŠ ekonomickou v Praze.
Rodný kraj ale nikdy neopustil. Po vojně začínal ve Veselí n. Moravou, aby po roce 1973 (období normalizace) nastoupil v projekční
kanceláři ve Vracově, kde strávil zbytek produktivního věku, stejně jako v bytě na Nádražní ul. ve Vracově.
Byl vášnivým muzikantem (členem dixieland kapely) a ještě vášnivějším sběratelem historie, soudním znalcem a činovníkem veteránské
obce.
Osobně jsem se s ním setkal po předchozí korespondenci na Festivalu v Holešově. Poté se mi ozval a oprášili jsme historii Targy Moravia
z období konce 90-tých let. Hned zpočátku mne zaujal svým přístupem, který byl v mnohém protikladem k mé netrpělivosti a tlaku na věc.
Byl rozvážný a jeho otázky typu: Kdo to říká? Kdo to napíše? Kolik to má stát? a podobně mne zpočátku zaskočily, ale později jsem
musel smeknout před jejich genialitou.
Jak život běžel scházeli jsme se na veteránských akcích, setkáních a tu a tam při nějakém znaleckém posudku.
Okolo roku 2007, když jeho nemoc překročila stádium únosnosti, navštívil mne na Oldtimer Shopu s tím, že potřebuje prodat své veterány.
A tak jsme hledali poctivého ženicha pro jeho vzácnou ČZ 175 z roku 1938, Škodu Populára z téhož roku v původním laku – na kterého byl nesmírně hrdý a který skončil jako exponát v Showroomu v Hradci Králové.
Poté jsme se scházeli nad ceníkem historických vozidel, jehož byl spolugarantem a já autorem a vydavatelem.
Práce to byla nelehká a on korektor přísný. O to víc mne potom zlobilo, když někteří tzv. odborníci komentovali výsledky naší práce,
porovnáním se svým momentálním nápadem. Karel byl přesný, dodchvilný až do vysokého věku.
Mnohdy mne překvapoval svou rychlostí, dobrým úsudkem a pečlivostí.
Poslední velkou akcí byla celá řada posudků historických vozidel z majetku České televize, které se podílely na natáčení Četnických humoresek.
Karel pojal akci velkoryse a zvládli jsme vše za jeden den. Je pravda, že mne jako zarytého nekuřáka zlobil svými kouřovými pauzami
a clonami, ale i na tom jsme se posléze dohodli. Když zahynul náš společný kamarád Honza Houst, seděli jsme nad záznamem ze závodů několik hodin a nakonec jsme to byli snad jen my dva, kdo se dozvěděl pravdu o tomto neštěstí. On si je odnesl s sebou a já si ho nechám
pro sebe.
Karel patřil mezi generaci nadšenců, která stála u kolébky veteránizmu v Čechách a na Moravě, bylo mi ctí být jeho přítelem. Vděčím mu za mnohé.
Vím, že tato krátká vzpomínka nezacelí ránu, která zůstala po jeho odchodu, ale je to jen malá část toho, co jsem si uložil v rámci projektu "Abychom nezapomněli". Tak vážení abychom nezapomněli.


Mirek GomolaJIŘÍ KRATOCHVÍL – KRÁŤA

krat_WEB

Dne 13. prosince 2012 dotlouklo velké srdce kamaráda, sběratele, milovníka veteránů a života, Jirky Kratochvíla. Dovolím si použít
okřídlenou větu – Svět už bez Jirky nebude nikdy stejný jako dřív alespoň pro nás, kdož jsme jej znali a stejně si dovolím oponovat jedné
hloupé větě, která zní: "Každý je nahraditelný" – není to pravda. Postradatelný ano, nahraditelný ne! Tak jako nenahradíme rodiče,
známé osobnosti a přátele, tak také nenahradíme např. Amadea Mozarta. Můžeme jej postrádat, ale nahradit? To stěží.
V mém přirovnání je možná trochu nadsázky, ale jistě mu každý dobře rozumí. S Jirkou to je podobné. Byl léta maskotem Oldtimer Festivalu
a desítek dalších veteránských akcí ať už s "Máňou" – Tatrou 11, Indianem nebo motocyklem BSA, k jehož koupi jsem jej kdysi inspiroval. Poslední léta jsme ho potkávali za volantem Panhard Levassoru, téměř tradičně s dobově oblečenou dámou – jeho ženou Miluškou, která jej doprovázela na všech i těch nejtěžších "misích".
Všude kde rozbil svůj stan, stal se Jirka rázem středem pozornosti a všeho dění. Byl oázou přátelství a srdečného přijetí. Díky své srdečné povaze byl Jirka velmi oblíben a každý kdo přicházel v dobrém byl vždy hostem u jeho stolu. Miloval děti a býval jimi vždy obklopen.
Nemohu nevzpomenout na rozbíjení časomír na závodech pravidelnosti Ecce Homo, start balonu na Oldtimer Festivalu, kde mi po úrazu zajišťoval "taxislužbu" ve svém sidecaru, 500 km Slovenských, Rally Beskydy, Helfštýnský okruh a stovky dalších akcí, kde byl zcela nepřehlédnutelnou "personou".
Poslední léta na něj stále víc doléhala nemoc a vzdory podlomenému zdraví to byli kromě rodiny veteráni a lidé okolo nich, kdož mu
dodávali sílu a odvahu do dalšího života. Tohle všechno by ale nebylo možné bez milující partnerky, která mu byla vždy oporou a to nejen v časech radostných, ale také ve chvílích, kdy doslova bojoval o život. Miluška a jeho dcery jakož i celá rodina zaslouží obdiv a poděkování za všechno, co byly schopny pro něj udělat v těžkých chvílích jeho života.
V duchu našeho hesla, provázejícího stejnojmennou Edici nazvanou "Abychom nezapomněli" se podařilo zachovat mnohý živoucí
dokument ať již na VHS nebo CD. Jedním z těch veřejně dostupných DVD vydané jako součást jubilejní publikace ke 100. výročí závodů
do vrchu Ecce Homo, kde byl nejen pravidelným účastníkem, ale také téměř inventářem. Drahý Jirko, děkujeme ti za to, že si tu s námi byl,
vždy veselý a ochoten pomoci. Nikdy nezapomeneme.


Mirek Gomola


 

air&classic fest_logoairfest 1

AIR CLASSIC FEST 2012

Dlouhá léta připravované premiérové setkání sběratelů a příznivců historie na letišti bylo letos dne 18.8.2012 uskutečněno ve Vyškově.
Velkoryse pojatá příprava prezentovaná hodnotnými plakáty a pozvánkami měla za úkol spojit čtyři segmenty akcí a nabídnout tím pestrou podívanou pro diváky a neopakovatelný zážitek pro všechny účastníky.
Akce byla pořádaná pod záštitou Oldtimer Festivalu v obdobné režii od pátku do sobotního odpoledne. Kdo přijel v pátek mohl nasát jedinečnou atmosféru letiště – kde se pořád něco děje, ale na druhé straně tu každý najde svůj klid a diskrétní prostor.
Sobotní burza byla nakonec pro množství okolních akcí zrušena – snad bude pořadatel mít možnost jejím účastníkům se omluvit
za malou lapálii.
Hlavním nosným programem byla letecká exhibice a vyhlídkové lety, které uspokojily stovky zájemců, a to zejména díky společnosti
AC Fly, která pod taktovkou pana Voženílka vše zvládla a tři letadla odlétala více než 50 okruhů.
Účast klasických vozidel byla průměrná a vystřídala se jich zhruba stovka.
Dovedeme si představit, že v porovnání s Oldtimer Festivalem to není mnoho, ale účelem nebylo vytvořit rekord, ale příjemné setkání.
Součástí akce byla také otevřená expozice leteckého muzea, která sama o sobě vydá program na celé dopoledne.
Zlatým hřebem byl přílet sedmdesátiletého pilota p. Mackerleho s letounem Avia C 104, který na závěr předvedl skvělou exhibici.
Počasí bylo krásné, občerstvení dobré a atmosféra inspirující.
V odpoledních hodinách pak dorazili cílovou jízdou účastníci setkání v Habrovanech. Sice v redukované sestavě a se značným
zpožděním, ale přece.
A tak jedinou vadou na kráse byla ona odvolaná burza.
Věříme, že příště nalákáme na novou tradici i tento segment sběratelů. Má to jednu nezanedbatelnou výhodu, kterou vyzdvihl
pořadatel Oldtimer Festivalu: “Je to konečně místo, kde účastníci burzy nejsou trpěni a odrazováni vlastníkem nemovitosti jako
ve Slavkově, kde o její konání svádím každoročně boj. Tady můžeme každému poskytnout dostatek prostoru za slušnou cenu tak,
aby se cítil stejně dobře, jako kdysi v Holešově. Věřím, že to bude jeden z argumentů, který napomůže oblibě těchto akcí ve Vyškově,
kde letošní burza byla sice 10., ale snad nejslabší.“ Konec citace.
Co říci na závěr. Většina účastníků byla spokojena, mnozí nadšeni a nová tradice založena.
Napříště bude ještě více historických letadel a komorní Concours Elegance – což prašné a stísněné prostředí na slavkovském
zámku nebo jinde neumožňuje.
Na závěr bychom chtěli poděkovat partnerům: Aeroklubu Vyškov, AC Fly Brno, Frapercatering Bučovice a Muzeu SLS Vyškov.
Nyní nezbývá, než se těšit na příští ročník, jehož termín najdete zde, stejně jako další podrobné informace.
Srdečně zveme všechny příznivce historie, klasických vozidel a letectví.


Pořadatelé


airfest 2